Regulamin uczestnika kursów

Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

1. Zajęcia odbywają się w grupach liczących 8 – 12 osób.
2. Uczestnicy kursów przychodzą punktualnie na zajęcia.
3. Robocikowo zapewnia bezpłatne konsultacje dla uczestników, którzy byli nieobecni na swoich zajęciach. Konsultacje odbywają się w wymiarze 1h zajęciowej na każdą grupę raz w miesiącu dla min. 2 nieobecnych uczestników. Termin konsultacji ustala prowadzący w porozumieniu z rodzicami.
4. Uczestnik na każde zajęcia przynosi podręcznik i inne materiały dydaktyczne wskazane przez trenera.
5. Uczestnik ćwiczy w domu umiejętności poznane na zajęciach i rozwiązuje zadania z podręcznika kursu. Rodzice pomagają w tym dzieciom dbając, aby nie był to przymus, a fajna zabawa.
6. Uczestnik kursu bierze aktywny udział we wszystkich ćwiczeniach i eksperymentach w trakcie zajęć zaproponowanych mu przez trenera. Po zajęciach zostawia porządek na swoim stanowisku pracy.
7. Uczestnik kursu przestrzega zasad pracy w grupie, tzn. dzieli się swoją opinią i pomysłami oraz daje pozostałym Uczestnikom możliwość swobodnej wypowiedzi. Przestrzega "konstytucji" grupy przyjętej przez uczestników na pierwszych zajęciach.
8. Rodzic odbiera dziecko po zajęciach punktualnie.
9. Rodzic odbiera dziecko osobiście lub upoważnia pisemnie inną osobę do odebrania kursanta.
10. Opłata rezerwacyjna w przypadku rezygnacji z kursu nie podlega zwrotowi. Jest zaliczana na następny kurs w Robocikowo.

Dane firmy:

Robocikowo Magdalena Kaniowska

ul. Brzozowa 20/14

22-400 Zamość

+48 731 628 026

erobocikowo@gmail.com

NIP: 922 290 24 23

nr konta:  45 1950 0001 2006 0045 3628 0001